De kater [Tarot]

by Anne

Tijdens wat gerommel met mijn Tarot kaarten kwam ik Bekers 4 tegen; een kaart die volgens veel boekjes vooral staat voor passiviteit, verveeldheid en het onvermogen nieuwe kansen in te zien en aan te grijpen. Ik trek Bekers 4 niet zo vaak en heb er ook nog geen extra aandacht aan besteed of vragen gehad bij de interpretatie, maar iets zei me dat er meer in de kaart verscholen lag dan apathie.

Na wat verder onderzoek (wat veroorzaakt dat gebrek aan initiatief dan?) kwam ik gelukkig bij interpretaties terecht die wat uitgebreider van stof zijn. De Tarot kaarten vullen elkaar altijd aan, maar zijn (vaak) wel los van elkaar te lezen. Maar in dit geval acht ik het nodig om eerst Bekers 3 toe te lichten om de interpretatie van Bekers 4 zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Bekers 3

Op de kaart Bekers 3 zie je drie vrouwen hun bekers heffen terwijl ze het leven uitbundig vieren. De drie vrouwen doen sterk denken aan de drie Gratiën, ook wel de ‘Chariten’ genoemd: Aglaia, Euphrosyne en Thalia. Deze dochters van God en Godin (de mening over wie hen heeft verwerkt verschilt) staan voor schoonheid, vreugde , geluk en bevalligheid. Op de kaart zien we een overgave afgebeeld, een overgave aan aardse geneugten en aan schoonheid.

Toch heffen ze hun bekers richting de hemel en hun extase verheft hen ogenschijnlijk boven het aardse, sterfelijke leven. De tijd wordt vergeten in een uitwisseling van liefde en vreugde. Wellicht hebben de vrouwen iets te vieren; een bepaald resultaat of een mooie prestatie, zoals het (kaart)cijfer 3 suggereert. ‘Gratie’ betekent ook dankbaarheid; de vrouwen waarderen wat ze hebben, ze zijn gelukkig en genieten van het leven en delen ook in die vreugde, elkaar volledig in vertrouwen nemend.

 

 

Bekers 4

Op de kaart bekers 4 zien we een heel ander tafereel; we zien een jongeman tegen een boom zitten, zijn houding gesloten tegenover zijn omgeving. Voor hem staan de drie bekers van de vorige kaart, waar hij met een lege blik naar staart. ‘Het feest is voorbij’ en de werkelijkheid daalt op hem neer. Hij heeft zijn zielsverlangen gezocht in zaken die buiten hem liggen, in aardse, vergankelijke zaken..

Zittend tegen de boom probeert hij de weg terug naar zichzelf te vinden. De boom gaat net zoals hij nergens heen, het geluk van een boom is namelijk waar de boom is. Van buitenaf wordt de jongeman een vierde beker aangeboden, maar daar slaat hij geen acht op ondanks dat hij wellicht een buitenkansje mis loopt. Hij richt zich nu op de stem van zijn ziel en laat zich niet langer afleiden door zaken van buitenaf.

 

 

Balans

Natuurlijk mag je je ‘schuldig’ maken aan aards genot, sterker nog, het is vaak wel zo verstandig! Maar probeer ten alle tijden de uitersten te voorkomen. Verslaving, gemakzucht, (sociale) afhankelijkheid en onbewustheid zijn funest voor de geest (en het geluk), net zoals verdringing van je aardse behoeften en (sociale) isolatie dat (uiteindelijk) is. Zorg ervoor dat je jouw geluk uit de juiste bron put; namelijk vanuit je binnenste, vanuit een bron die eeuwig is.

In een ander/ in iets anders zal je je geluk nooit vinden en hoe harder je er zoekt des te groter de schok van de ontnuchtering aankomt wanneer je bezint. Wie of wat je ooit zo begeerde blijkt een schepping van je eigen verlangens en heeft niets met hetgeen/degene te maken waarin je je heil hebt gezocht. Onthoud dat aards genot tijdelijk is en dat het diepste geluk alleen te vinden is via onthechting van zulke uiterlijke zaken, zodat je je met al je aandacht naar binnen kunt richten.

 

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.