Symboliek Cheat Sheet [Tarot]

by Anne

Het Deck bestaat uit twee Arcana’s. De naam ‘Arcana’ is afgeleid van  het Latijnse woord arcanum, dat ‘mysterie’ of ‘geheim’ betekent. De Grote Arcana en de Kleine Arcana vormen samen het Tarot Deck dat in totaal 78 kaarten(!) telt.

De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten en de Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten.

 

 

 

De Grote Arcana – Spiritueel bewustzijn

De Grote Arcana bevat kaarten waarop archetypische figuren worden afgebeeld. Het zijn figuren die iedereen herkent; een soort ‘oerbeelden’/’oer-ideeën’.

Al deze ‘oerbeelden’ die de Grote Arcana laat zien, beelden een levensfase of een belangrijk levensthema uit. Alle levensstadia/bewustzijnsstadia die de mens doorgaans gedurende ’t leven doorloopt of ondergaat komen op die manier in de Grote Arcana aan bod.

Kaarten 1 tot en met 9 zouden de ontwikkelingscyclus (persoonlijke groei, volwassen worden) uitbeelden, terwijl kaarten 10 tot en met 18 staan voor de meer verdiepende fasen in ons leven waarin we ons bestaan onderzoeken en zin geven.

De laatste kaarten beelden ‘vervulling’ uit; de cirkel is rond (of: het hoogste -spirituele- bewustzijn is bereikt).

 

 

De Archetypen:

0 De Dwaas = het kind
1 De magiër = de tovenaar
2 De Hogepriesteres = de maagd
3 De keizerin = de moeder
4 De Keizer = de vader
5 De Hogepriester = de heilige
6 De Geliefden = de keuze
7 De Zegewagen = het vertrek van een held
8 Kracht = het gevecht met de draak
9 De Kluizenaar = de oude wijze man
10 Het Rad van Fortuin = het lot
11 Gerechtigheid = de rechter
12 De Gehangene = de gevangenis
13 De Dood = de dood
14 Gematigdheid = harmonie
15 De Duivel = de verleider
16 De Toren = verwoesting
17 De Ster = hoop
18 De Maan = nacht
19 De Zon = dag
20 Het Oordeel = verlossing
21 De Wereld = paradijs

 

 

 

De Kleine Arcana – ‘t alledaagse leven

Specifieke en gedetailleerde betekenissen als extra info & uitleg en/of duidelijk advies bij een kaart uit de Grote Arcana + bruikbaar advies voor het meer ‘alledaagse’ leven.

De 56 kaarten van de Kleine Arcana zijn onderverdeeld in 4 ‘kleuren’. Elke ‘kleur’ staat daarnaast in verbinding met één van de vier elementen (Aarde, Vuur, Lucht, Water -overeenkomstig met de symboliek van de ‘kleur’) én met de sterrenbeeld(en) (associaties bepaald door de astrologische traditie).. Als je wilt kan je er nog een hele hoop meer bij betrekken, aan jou de keuze ;)!

 

Pentakels:
De essentie van ons Wezen
Element: Aarde
Kernwoorden: Essentie, Zintuigen, Realiteit, Tastbaar

Bekers:
Verbinding met elkaar en met onze innerlijke wereld
Element: Water
Kernwoorden: Emoties, Liefde, Vriendschap, Sensueel genot, Verbinding, Intuïtie

Staven:
Creativiteit, Passie, Ondernemen en Initiatief
Element: Vuur
Positief: Motivatie, Wil, Energie, Competitie, Rechtdoorzee, Verlangen
Negatief: Rusteloos, Lege beloften, Egoïsme, Trots, Koppig, Opvliegend

Zwaarden: 
Ratio en Logica (over)heersen
Element: Lucht
Kernwoorden: Gedachten, Geest, Informatie, Connectie, Idealen, Zelfexpressie

Elke kleur bestaat uit 14 kaarten waarvan er 10 genummerd zijn -Aas tot 10- en waarvan de overige 4 kaarten ook wel ‘hofkaarten’ worden genoemd (Page, Ridder, Koningin & Koning). Ook de hofkaarten hebben elk hun eigen betekenis:

Page: 
Boodschapper/Boodschap, Kind/Jeugdige/Jongere (& neemt deel aan jouw leven/gedachten), Wisselvallige en/of speelse energie
Ridder:
Actie & Beweging, een Jeugdig en Onvolwassen karakter en/of een nieuwe (potentiële) liefde(spartner) (deelnemend aan jouw leven/gedachten), Opdringerig/érg Aanwezig
Koningin:
Passiviteit, maar ook; Creatie/Creëren, het Vrouwelijke & haar eigenschappen (wellicht jij zelf, mocht je een vrouw/meisje zijn), Bescherming, Ontvankelijkheid
Koning:
Leiderschap, het Mannelijke en zijn eigenschappen (wellicht jij zelf, mocht je een (jonge)man zijn), Charisma, Beweging & Actie

 

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.