Zonder Venus geen Mars

by Anne

Yin & Yang, Venus & Mars, Zon & Maan – Er zijn talloze ‘tegenstellingen’ waarmee we ‘het mannelijke’ en (vs) ‘het vrouwelijke’ aanduiden; een tweedeling die voor velen zo helder is als maar kan.

Maar hoe duidelijk is de scheiding tussen het mannelijke en het vrouwelijke nu echt?

Zou het niet beter zijn beide ‘kanten’ (even veel) aandacht te bieden en hen te verzorgen en (verder) te ontwikkelen?

 

 

Inhoudsopgave:

1 Het chemisch huwelijk: Het mannelijke en vrouwelijke in de Alchemie.
2 Het vervloekte meer: De herkomst van de hermafrodiet
3 De ontmoeting van de tegengestelden in de mens: Jung over anima en animus:
– Het mannelijke en vrouwelijke zit in iedere mens
– De ontwikkeling van het vrouwelijke in de man
– De verschijningsvormen van de man in de vrouw
– De gevolgen van een onderontwikkelde innerlijke man/vrouw, anima/animus
– De vrouwelijke en de mannelijke eigenschappen
4 De zon en de maan: symbolen van het mannelijke en het vrouwelijke
5 Yin en Yang: Eigenschappen Yin en Yang + gevolgen disbalans
6 God en Godin: het mannelijke en het vrouwelijke volgens de wicca traditie
7 Ons energiesysteem: (overwegend) mannelijke en (overwegend) vrouwelijke chakra’s
8 Conclusie

 

 

 

Het chemische huwelijk

De missie van de alchemisten zou zijn ‘De Steen der Wijzen’ te vervaardigen; een steen die (volgens de meest bekende overlevering) metalen in goud kan veranderen en tevens kan dienen als medicijn of levenselixir.

‘Het chemische huwelijk’, waarin de twee tegengestelden samenkomen , zou het samenkomen zijn van de ‘ouders’ van de steen der wijzen, en daarmee de voltooiing van het werk van de alchemist. Zwavel staat voor ‘de vader’, het mannelijke. Kwik staat voor ‘de moeder’, het vrouwelijke.

De steen der wijzen bestaat zowel uit hemel als uit aarde, uit licht en uit duister, uit de zon en uit de maan, uit lichaam en uit ziel, en zowel uit het mannelijke als uit het vrouwelijke. Daarom wordt de steen der wijzen ook wel een ‘hermafrodiet’ genoemd.

 

 

Het vervloekte meer

Volgens de Griekse mythologie liep Hermaphroditus (zoon van Hermes, boodschapper der goden en van Aphrodite, Godin van de liefde, seksualiteit, vruchtbaarheid en schoonheid) alleen door het woud om een potje te jagen, toen de nimf Salmacis een oogje op hem liet vallen.

Hermaphroditus wilde hier niets van weten en wees haar af. Toen hij zich eenmaal weer alleen waande nam hij een duik in het meer.  De nimf achtervolgde hem het water in en probeerde de liefde met hem te bedrijven. Hermaphroditus was het er niet mee eens en probeerde haar van zich af te werken, maar de nimf hield kranig vol.

Salmacis bad naar de goden dat ze bij elkaar zouden blijven. De goden waren haar goed gezind en Salmacis en Hermaphroditus smolten samen tot één. Hermaphoditus had nu zowel bevallige borsten als een mannelijk klokkenspel.

Uit woede vroeg Hermaphroditus aan Zeus om iedereen die in hetzelfde water zou zwemmen ook tot  man én vrouw te maken. De wens van Hermaphroditus werd vervuld.

 

 

 

De ontmoeting van de tegengestelden in de mens.

Wij dragen zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons, alleen heeft één element altijd de bovenhand. De mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en energieën in ons zouden in de ideale situatie in balans met elkaar zijn. Mannen moeten het vrouwelijke in zich tot uiting laten komen en vrouwen moeten het mannelijke in zich tot uiting laten komen. Iedereen is ‘psychologisch hermafrodiet’, volgens Carl Jung.

 

Jung heeft het over de ‘anima’ (innerlijke vrouw) en de ‘animus’ (innerlijke man). De dominantie van de anima of animus verschilt per persoon.

 

De man ondervindt wel meer problemen met het integreren van zijn anima dan de vrouw met haar animus, aangezien de man over het algemeen zijn innerlijke vrouw moet verbergen of onderdrukken.

De anima ontwikkelt zich in 4 fasen, waardoor de man in kwestie uiteindelijk spiritueler, creatiever, fantasierijker en intuïtiever wordt en met zijn gevoelens in contact komt te staan.

De animus aan de andere hand, bestaat uit meerdere mannelijke figuren. Waar de anima (het beeld van de man van ‘Dé Vrouw’) uit één dominant vrouwelijk type bestaat, bestaat de animus (het beeld van de vrouw van ‘Mannen’ ( in meervoud)) uit een heuse groep mannelijke types. De animus bestaat dus eerder uit 4 typen persoonlijkheden dan uit 4 fasen.

 

 

De 4 ontwikkelingsfasen van de anima:

-Eva (adam en eva): De man associeert de vrouw met zijn moeder, of een moederfiguur. Zonder zo’n moederfiguur of een wezenlijke relatie met een vrouw in zijn leven zal hij niet goed functioneren. In deze fase is hij gemakkelijk te controleren door vrouwen. De man kan ook terugvallen op deze anima in geval val angst of ziekte (om bijvoorbeeld verzorgd en bemoederd te worden). In deze fase zou de man (nog) geen seksuele verlangens koesteren en/of impotent kunnen zijn.
-Helena (Helena van Troje): De man ziet de vrouw als een zinnenbetoverend en verleidelijk wezen en gaat meerdere seksuele avonturen met vrouwen aan. Meestal zijn deze escapades van korte duur omdat de man te wispelturig is en de vrouw niet op kan leven naar zijn beeld van de vrouw.
-Maria (de Heilige Maagd): De liefde van de man voor de vrouw heeft zich ontwikkeld tot spirituele devotie. Hij kan nu échte vriendschappen met vrouwen aan. Zijn seksualiteit heeft niet langer de controle over hem, maar is geïntegreerd; hij kent het verschil tussen liefde en lust en is daarom ook in staat een relatie lang tot stand te houden.
-Sophia (wijsheid): De anima is nu in de man geïntegreerd; hij ziet de vrouw als een bijzonder individu dat zowel positieve als negatieve kwaliteiten bezit. De man heeft het hoogste niveau van mediatie tussen het bewuste en het onbewuste bereikt.

 

 

De 4 persoonlijkheden van de animus:

-Man met louter fysieke kracht: de ‘muscle man’ persoonlijkheid. (Atleten)
-Man van daad of romantiek: deze man toont initiatief en komt in actie. (Jagers, Helden)(kunstenaars, zangers, dichters)
-Man van het woord: (politicus, geestelijke)
-Man van betekenis: een tussenpersoon van spirituele diepte. (De vrouw heeft het hoogste niveau van mediatie tussen het bewuste en het onbewuste bereikt.)

Jung waarschuwt ons dat de anima en de animus zowel positieve als negatieve kwaliteiten hebben. Ze kunnen zorgen voor creativiteit en ontwikkeling maar ook voor ernstige lichamelijke problemen.

Een gevaar is ‘bezetenheid’ door de anima of animus; dit gebeurt wanneer een man zijn anima of een vrouw haar animus niet genoeg ontwikkelt heeft. De anima of animus neemt het dan over en de man of vrouw gaat onaangename trekken vertonen.

Zo kan een man bezeten door zijn anima overdreven emotioneel raken en promiscue, rusteloos en humeurig worden. Een vrouw bezeten door haar animus kan tactloos, koppig, dominant, bazig en gewetenloos worden. De ‘bezeten man’ omringt zich met betekenisloze, losse contacten en de ‘bezeten vrouw’ houdt er een inferieure manier van denken op na zodat haar opvattingen onsamenhangend en ondoordacht zijn.

De beste manier om je anima of animus onder controle te houden is door vanaf het moment dat hij of zij zich uit te oefenen de anima/animus te onderscheiden van de realiteit.

Nog wat eigenschappen van de mannelijke of vrouwelijke vertegenwoordiger in ons:
Anima (het vrouwelijke): leven-scheppend, ontvankelijk, toegeeflijk, omringend, duister, materieel.
Animus (het mannelijke): licht, warmte, penetrerend, trachtend, splitsend, geest, hemel.

 

 

 

De zon en de maan

In meerdere tradities staat de zon voor het mannelijke principe en de maan voor het vrouwelijke principe.

De maan wordt vooral als vrouwelijk gezien omdat zij haar licht ‘ontvangt’ van de zon, zoals de vrouw het zaad ontvangt van de man en moeder aarde floreert bij het zonlicht. Ook komt de cyclus van de maan overeen met de cyclus van het vrouwelijke lichaam.

Tevens staat de maan voor het mysterieuze en onbekende, dat overeenkomt met de naar binnen gerichte vrouwelijke eigenschappen kou, duister,  intuïtie, fantasie, emotie en creativiteit. De zon, die staat voor mannelijke energie, maakt het leven op aarde mogelijk en komt overeen met de naar buiten gerichte, warme, lichte, manifesterende en actieve energie van de man.

 

 

 

Yin en Yang

De zon en de maan zijn eveneens een voorbeeld van een Yin Yang principe. Ook het vrouwelijke en het mannelijke worden in dit ‘systeem’ weer vertegenwoordigd. Net zoals in de alchemie is de maan vrouwelijk (Yin) en de zon mannelijk (Yang).

Yin en Yang bestaan alleen met betrekking tot elkaar; Yin kan niet op zichzelf bestaan, net zoals Yang dat niet kan.

Yin en Yang worden in het  Yin Yang symbool gescheiden door een golvende lijn. In Yin zit een bol Yang en in Yang een bol Yin; Yin en Yang veroorzaken elkaar en houden elkaar in stand. Het Yin (zwart) en het Yang (wit) is weergegeven in een cirkel, dat staat voor het Al, het geheel, dat de ‘Tao’ wordt genoemd.

De Tao bestaat uit de twee ambivalente energieën Yin en Yang. Alles is dus zowel mannelijk als vrouwelijk. Ook in deze theorie verschilt de balans per persoon. Weer kan een disbalans van mannelijk en vrouwelijk voor gezondheidsklachten zorgen:

-Tekort aan Yin: mager, nerveus, in de war of dromerig
-Teveel aan Yin: oedeem, cellulitis, slijm ophoesten
-Tekort aan Yang: uitputting en verminderde oplettendheid
-Teveel aan Yang: opgewonden, opvliegerig, woede, hyperactiviteit, rood aanlopen

Ook de kosmos bestaat uit het mannelijke en het vrouwelijke principe als onderdeel van de Tao.

Zo is Yin donker, nacht, winter en zwart. Yang vult haar aan met licht, dag, zomer en wit. Yin is passief en negatief; Yang is actief en positief. Yin is zwak, Yang is sterk. Yin is water, Yang is Vuur. Enzovoorts.

In Yin Yang is er geen goed en kwaad, iets kan nooit helemaal Yin of helemaal Yang zijn. Waar Yin is, is Yang en andersom. Yin Yang is een beweeglijk proces waaraan alles gebonden is. De beweging van Yin Yang zal nooit stoppen; beide zullen voor altijd blijven bestaan.

 

 

 

God en Godin

Ook in de wicca is de maan vrouwelijk en de zon mannelijk. De maan representeert de Godin en de zon de God. De Godin en de God vormen samen ‘het Al’. Alles bestaat immers zowel uit vrouwelijke als mannelijke energie.

De Godin staat ook wel symbool voor moeder aarde; ze staat voor de vruchtbaarheid en overdaad, voor de schenkster van het leven. De God staat voor het hemelse en bevrucht met de regen als zaad het lichaam van moeder aarde.

Ook wordt de Godin weergegeven met een symbool bestaande uit de 3 fasen van de maan; wassende/toenemende maan (links) volle maan (in het midden) en afnemende maan (rechts).

Elke maanfase representeert een aspect van de Godin. De toenemende maan staat voor ‘de Maagd’, de volle maan staat voor ‘de moeder’ en de afnemende maan staat voor ‘de oude wijze vrouw’.  Deze drie aspecten beschrijven de fases waar de vrouw in het aardse leven doorheen gaat: kindertijd/vóór-de-menstruatie, volwassenheid/vruchtbaarheid en na-de-menopauze/wijsheid.

 

 

 

Ons energiesysteem

Ook ons energiesysteem zou bestaan uit mannelijke en vrouwelijke energie. Chakra’s zijn zowel mannelijk als vrouwelijk, maar zoals we eerder hebben gezien is er één energie die overheerst.

Zoals bij de beschrijving van de zon en de maan gaan we ervan uit dat vrouwelijke energie zich naar binnen richt en mannelijke energie zich naar buiten richt. Zo valt elke chakra aan de hand van de betreffende functie onder de categorie ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ in te delen:

Wortelchakra: Mannelijk (manifesteren (wortelt zich in de aarde))
Sacraalchakra: Mannelijk (uiterlijke manifestaties, handelen)
Navelchakra: Vrouwelijk ( ontvangen gevoelens, indrukken, stemmingen)
Hartchakra: Vrouwelijk (verbindend (ontvangen en verbinden emoties en gedachten))
Keelchakra: Mannelijk (manifesteren (stem, communicatie, woorden))
Voorhoofdchakra: Vrouwelijk (ontvangend, invoelend, intuïtief)
Kruinchakra: Mannelijk én vrouwelijk (spirituele bewustzijnstoestand)

Wanneer je een gesloten/geblokkeerd chakra hebt, kun je het proberen te openen door de desbetreffende energie extra kracht bij te zetten.

Heb je bijvoorbeeld een geblokkeerd keelchakra? Besteed dan extra aandacht aan je mannelijke energie door hem te accepteren en tot uiting te laten komen. Zo kun je extra nadruk leggen op handelen, praten, voor jezelf opkomen en creëren.

Aan je vrouwelijke energie kun je extra aandacht besteden door te voelen, te luisteren naar je intuïtie, open te staan voor invloeden en door je gevoel met je gedachten of doelen te verbinden.

 

 

 

Indeling of verdeling?

Overal is mannelijke en vrouwelijke energie te vinden; in onszelf en om ons heen. Beide verdienen onze aandacht; aandacht voor slechts één aspect zorgt voor een disbalans, of dat nou met discriminatie of met onze (psychische) gezondheid te maken heeft.

Zelf denk ik dat de eigenschappen toegekend aan ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ niet per se bij het toegewezen geslacht hoeven te horen.

 

Als mens hebben we nogal snel de neiging alles ‘in te delen’, terwijl indelen juist verdeeld en de eenheid zo vertroebeld.

 

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.